BRUNSSUM

Laatste update 2-3-2017: Investeren in waardevolle ouderenzorg - Hebben zorgverzekeraars meer dan een miljard euro aan reserves

Klik op het LinkedIn logo voor het profiel van VVD Brunssum op LinkedIn.

Klik op het Instagram logo voor VVD Brunssum op Instagram.

   Huisregels website en social mediakanalen VVD

VVD Brunssum


Investeren in waardevolle ouderenzorg

2-3-2017
Respectvolle en goede ouderenzorg moet normaal zijn in Nederland. In veel verpleeghuizen wordt goede zorg gegeven. Toegewijd en deskundig personeel zet zich iedere dag in voor de verzorging van hun bewoners. Waar tijd en ruimte is voor goede zorg, een wandeling in het park of het luisteren naar muziek.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Hebben zorgverzekeraars meer dan een miljard euro aan reserves

2-3-2017
Ja. En dat is maar goed ook! Want niemand wil dat de zorgpremie van het ene op het andere jaar ineens enorm omhoog gaat.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Ambulancepersoneel het ziekenhuis in trappen. Niet normaal.

17-2-2017
Hulp krijgen als je dat nodig hebt. We weten dat we daar in Nederland op kunnen rekenen. Als we 112 bellen, staan de mensen van de politie, brandweer en ambulance razendsnel voor ons klaar.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Thuis leren dat je de politie moet respecteren

17-2-2017
Respectvol met elkaar omgaan. Het zou heel normaal moeten zijn. Al helemaal als het gaat om mensen die zich voor jou inzetten. Leraren bijvoorbeeld, die onze kinderen voorbereiden op hun toekomst. En politieagenten, die het voor ons allemaal veilig houden op straat.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Wij willen in beweging blijven!

9-2-2017
In de gemeenteraad van Brunssum werd onlangs, met een krappe meerderheid, het initiatiefvoorstel Brunssum zelfstandig aangenomen en een voorstel om in gesprek te gaan met onze burgers en de gemeenten Landgraaf en/of Heerlen verworpen.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Limburgse VVD-kandidaten

16-2-2017
We hebben de crisis overwonnen. De economie groeit, de werkloosheid daalt en de woningmarkt bloeit op. Maar nog lang niet iedere Nederlander merkt dat in zijn eigen leven. Daarom moeten we doorbouwen. Zodat iedereen de vruchten kan gaan plukken van het herstel.
Lees verder >>


Advertentie VVD


Lokale partijen bouwen muur om Brunssum tot 2025!

15-12-2016
De VVD vindt het onbegrijpelijk dat de lokale partijen BBB Lijst Palmen, BCD, Lijst Borger en PAK op voorhand de deur voor een nadere samenwerking/herindeling dicht hebben gegooid en over hun graf heen willen regeren waardoor er geen nadere samenwerking/herindeling mogelijk is.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Brunssum centrum rustiger na ophangen camera's

9-2-2017
Er is minder overlast in het centrum van Brunssum sinds er videotoezicht is ingevoerd. 
Lees verder >>


Persbericht VVD


Bouw geen muur om Brunssum tot 2025!

27-11-2016
10 punten die voor de VVD Brunssum noodzakelijk ingevuld moeten worden, als uitgangspunt voor een onderzoek naar de toekomst van Brunssum. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat er partijen zijn in de Brunssumse gemeenteraad die op voorhand de deur voor nadere samenwerking/herindeling dicht gooien en over hun graf (verkiezingen van 2018 en 2022) heen willen regeren en er tot 2025 geen nadere samenwerking/herindeling mogelijk is.
Ga hier naar de 10 punten >>


 

VVD Brunssum


Fijne Feestdagen!

15-12-2016
Over enkele weken is het weer Kerstmis. Onze kinderen zijn dan weer thuis en er is tijd voor elkaar, voor vrienden en familie. En er is tijd om terug te zien op 2016 en vooruit naar 2017. 
Lees verder >>


Advertentie VVD


Daar kunt u op rekenen!

1-11-2016
Verenigingen zijn de sociale en culturele motor van Brunssum, de begroting van Brunssum is in balans, er gaat minder geld uit dan dat binnenkomt, Brunssum moet een veilige stad zijn waarin alle inwoners zich veilig kunnen voelen en waar ondernemers op een respectvolle manier kunnen ondernemen en iedereen moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft, nu en in de toekomst, zijn de onderwerpen in de advertentie van VVD Brunssum november 2016.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Geen noodopvang of permanent opvang meer in oude ziekenhuis Brunssum

10-11-2016
Afgelopen dinsdag vond de begrotingsvergadering in Brunssum plaats. Daarnaast werd echter nog een ander definitief besluit genomen, namelijk het initiatiefvoorstel van o.a. de VVD Brunssum betreffende het oude ziekenhuis in Brunssum. Daarmee is een einde gekomen aan vele debatten rondom de noodopvang in het oude ziekenhuis. Dankzij het aangenomen initiatiefvoorstel is deze nu definitief ten einde en zal ook een mogelijk AZC op die locatie niet meer aan de orde zijn. Precies datgene dat wij ook met onze burgers hebben afgesproken.  
Lees verder >>


Art 43 RvO


Kunstgrasvelden

11-10-2016
In het televisieprogramma Zembla werd afgelopen woensdagvond aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels - het zogeheten SBR-rubbergranulaat - in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

VVD Column


Goed nieuws voor Brunssum

1-11-2016
In november stellen we de begroting voor 2017 vast. En we hebben goed nieuws! De begroting is meerjarig sluitend en de lasten voor burgers en bedrijven gelijk of gaan omlaag. Een belangrijk gegeven voor de VVD Brunssum.
Lees verder >>


Uitnodiging


VVD Parkstad en Omstreken brengt een bezoek aan Düsseldorf

22-8-2016
Geachte VVD leden,
Op vrijdag 7 oktober 2016 brengt VVD Parkstad en Omstreken een bezoek aan Düsseldorf.
Lees verder >>


 

Art 43 RvO


parkeergelegenheid St. Clemenskerkje

28-9-2016
Tijdens de raadsvergadering van juli jl. heeft de raad van de gemeente Brunssum unaniem besloten om het St. Clemenskerkje te Brunssum aan te wijzen als officiële trouwlocatie van de gemeente Brunssum.
Lees verder >>
Antwoord >>


Advertentie VVD


Column bij Perspectiefnota 2017

1-7-2016
Lopende door Brunssum is een stad zichtbaar die in de afgelopen 6 jaar een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nieuwe scholen met brede maatschappelijke voorzieningen zijn gebouwd, een prachtig nieuw zorgplein is in gebruik genomen en de Brikke Oave en het nieuwe Lindeplein zijn een lust voor het oog. Stuk voor stuk knappe ontwikkelingen, zeker als het wordt afgezet ten opzichte van de macro economische omstandigheden.
Lees verder >>
Advertentie Hallo Brunssum & Onderbanken >>


 

Woordmelding


Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017

12-7-2016
Voor ons ligt de perspectiefnota 2017. Binnen de planning- en control cyclus de start richting beleidskeuzes voor 2017 en verdere jaren. Daarbij geldt dat de input voor de perspectiefnota wordt gevormd door het voorlopige jaarrekeningresultaat van 2015, de reeds bestaande meerjarenbegroting en eventuele wijzigingen vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Voor ons als Gemeenteraad dan ook het moment om de gewenste prioriteiten aan te geven en aan te geven welke beleidsvoorstellen vanuit het college onze steun genieten. Als VVD fractie zullen wij dat dan ook zeker doen.
Lees verder >>


Standpunt VVD


Discussie etnisch profileren

4-6-2016
Vorige week heeft de politie rapper Typhoon staande gehouden omdat de politie vraagtekens zette bij zijn persoon in combinatie met de auto waarin hij reed. Naar aanleiding hiervan is een discussie ontstaan over de vraag of het goed is als de politie zich in haar werkwijze zou laten leiden door etnisch te profileren.
Lees verder >>


 

Persbericht


VVD Brunssum blij met komst uitrukpost ambulance in Brunssum

24-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum. Uit onderzoek is gebleken dat in Brunssum de overschrijding van de aanrijtijden regelmatig voorkomt. Het aanrijden vanuit de ambulancepost Sittard zou mogelijk een oplossing zijn om de overschrijdingen te reduceren. Uit de laatste cijfers bleek dat deze oplossing weinig heeft bijgedragen aan het bekorten van de aanrijtijden. De VVD-fractie Brunssum heeft ook als mogelijke oplossing aangedragen om een ambulance te stationeren in Brunssum.
Lees verder >>


Art 43 RvO


Wet Taaleis in de bijstand

2-6-2016
Op 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in de bijstand ingegaan. Dat betekent dat van bijstandaanvragers verwacht wordt dat ze de Nederlandse taal beheersen of deze gaan leren. Voor mensen die al bijstand ontvangen gelden de taaleisen vanaf 1 juli 2016 aanstaande.
Lees verder >>


 

Art 43 RvO


Uitruklocatie ambulance

3-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vluchtelingen-afspraak is afspraak

4-5-2016
Donderdag 12 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Brunssum een besluit genomen betreffende de noodopvang van vluchtelingen in Brunssum. Het besluit behelsde dat maximaal 200 vluchtelingen zouden worden opgevangen voor de duur van maximaal één jaar, ingaande op 1 december 2015. De VVD Brunssum fractie hecht veel belang aan deze afspraak, daar deze namelijk tot stand is gekomen op basis van de nadrukkelijke feedback vanuit de Brunssumse gemeenschap. Zij gaven ons als Gemeenteraad heel duidelijk aan dat zij het belangrijk vonden te weten hoeveel vluchtelingen werden opgevangen en voor welke periode dit zou zijn. De VVD Brunssum spreekt daarom nu ook nadrukkelijk uit dat deze afspraak dan ook de afspraak dient te blijven.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Landelijke VVD verkiezingsprogramma


Uitnodiging: Voor input landelijke VVD verkiezingsprogramma

20-5-2016
Momenteel is de landelijke verkiezingsprogrammacommissie druk doende met het schrijven van het landelijk verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.
Wij willen graag van u weten wat u belangrijke punten vindt voor in het landelijke verkiezingsprogramma van de VVD dat in het najaar van 2016 zal worden vastgesteld. Hebt u ideeën of suggesties? Kom dan op maandag 13 juni om 20.00 uur naar Café d’r Klinge, Pancratiusplein 47 6411 JZ Heerlen. En kom van gedachten wisselen met de voorzitter van de landelijke verkiezingsprogrammacommissie Jan Anthonie Bruijn (Lid van de Eerste Kamer).
Lees verder >>


Art 43 RvO


Open brief SV Brunssum

20-2-2016
Vrijdag 19 februari is richting u en ons als Raadsleden een open brief vanuit voetbalvereniging SV Brunssum binnengekomen. In deze brief wordt vanuit SV Brunssum zorg uitgesproken over de staat van hun voetbalvelden. Het blijkt voor zowel de junioren als de senioren teams in de koude wintermaanden ontzettend moeilijk om een training door te laten gaan, om over het spelen van wedstrijden nog maar te zwijgen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


Pinautomaat in Treebeek

18-4-2016
Meermaals heeft de VVD Brunssum fractie reeds aandacht gevraagd voor het opnieuw realiseren van een pinautomaat buiten in Treebeek. Laatstelijk nog tijdens de auditcommissie van 23 februari 2016. Vanuit uw kant werd toen aangegeven dat de verwachting was dat een pinautomaat buiten op korte termijn geregeld zou worden. De VVD Brunssum bemerkt echter dat het sindsdien stil is rondom dit onderwerp. Wij zouden daarom wederom aandacht willen vragen voor dit onderwerp.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake de Starterslening

4-2-2016
Tot voor kort bood de Gemeente Brunssum starters op de woningmarkt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een renteloze Staterslening. Dit bood starters, op het moment dat het aankoopbedrag van een huis te hoog was voor hun bruto inkomen, meer mogelijkheden om hun eerste koopwoning te kopen. Doordat de Rijksoverheid financieel bijdraagt aan deze leningen, was het bovendien voor de Gemeente Brunssum een relatieve voordelige manier om hun burgers hierin te faciliteren.
De VVD fractie heeft echter begrepen dat het geld dat beschikbaar was voor de starterslening in de Gemeente Brunssum inmiddels op is en dat dit niet tijdig gesignaleerd is geworden door de gemeente. Hierdoor hebben een aantal starters ten onrechte de veronderstelling gehad dat er nog budget was om met de starterslening hun huis aan te schaffen. Tevens begrepen wij dat u niet voornemens bent opnieuw over te gaan tot het beschikbaar stellen van budget voor startersleningen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


(Drugs)overlast bij VV de Leeuw

23-2-2016
VV de Leeuw is binnen Brunssum een vooruitstrevende vereniging met een belangrijke maatschappelijke functie voor jong en oud. Een gegeven dat zich bijvoorbeeld vertaalt naar een groot aantal actieve voetbalteams. Als mede werd een unieke start gemaakt met een samenwerking tussen Radar en de voetbalvereniging voor het bieden van dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het mag voor zich spreken dat hier vele vrijwillige uren in gestoken worden om alles op een positieve manier in goede banen te leiden. Met regelmaat zijn er mensen van vroeg tot laat bij de club aanwezig.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake Zorgelijke cijfers overlijden hart- en vaatziekten

3-2-2016
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (periode 2009-2012) blijkt dat de sterfte in Limburg door hart- en vaatziekten tot de hoogste in Nederland behoort. Zuid-Limburg is landelijk zelfs koploper met een score die 15 procent hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. Uitgesplitst naar gemeenten blijkt de gemeente Brunssum met een percentage van 132 procent in Limburg de plaats waar de meeste mensen overlijden door hart- en vaatziekten.
Lees verder >>
Antwoord >>Volg ons ook via Twitter en Facebook