BRUNSSUM

Laatste update 20-2-2018: Verkiezingen 2018 | Het beste voor Brunssum | De VVD Brunssum presenteert haar kandidatenlijst

Klik op het LinkedIn logo voor het profiel van VVD Brunssum op LinkedIn.

Klik op het Instagram logo voor VVD Brunssum op Instagram.

   Huisregels website en social mediakanalen VVD

VVD Brunssum


Het beste voor Brunssum

3-2-2018
De wereld staat niet stil en dat geldt ook voor Brunssum. Er verandert veel in een razend tempo; we bouwen verder aan een aantrekkelijk Brunssum, de werkgelegenheid trekt aan en door moderne technieken kunnen we steeds meer ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben. Zo heeft de VVD Brunssum er onlangs voor gepleit dat paspoorten voortaan bij mensen thuis kunnen worden afgeleverd.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Optimisme en vooruitgang

20-2-2018
De VVD Brunssum presenteert met haar kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen een goede afspiegeling van de Brunssumse samenleving. Jong en oud, ervaring en nieuw talent gaan hand in hand. Dat past ook bij de lokale volkspartij; midden in de samenleving en vol energie om te gaan voor “het beste voor Brunssum”, niet voor niets de naam van het verkiezingsprogramma.
Lees verder het persbericht >>
Foto kandidaten >>
Kandidatenlijst >>


VVD Brunssum


Het beste voor Brunssum

3-2-2018
De wereld staat niet stil en dat geldt ook voor Brunssum. Er verandert veel in een razend tempo; we bouwen verder aan een aantrekkelijk Brunssum, de werkgelegenheid trekt aan en door moderne technieken kunnen we steeds meer ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben. Zo heeft de VVD Brunssum er onlangs voor gepleit dat paspoorten voortaan bij mensen thuis kunnen worden afgeleverd.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Carnavalsvlog 2018

9-2-2018
Een carnavalsgroet namens de VVD Brunssum door Danique Heuts en Jaimy van Dijk
Lees verder >>


VVD Brunssum


Bezorgen Paspoort en ID-kaart aan huis

18-1-2018
Vanaf 2016 hoeven burgers niet meer naar het gemeentehuis voor het afhalen van hun paspoort of identiteitskaart. Dit is het resultaat van een proef die in 2012 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is gestart. Een paspoort of identiteitskaart kan nu op ieder gewenste tijd en plaats thuisbezorgd worden.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Aanleg Leisure Lane (fietsroute) in Parkstad

30-1-2018
In de regio Parkstad Limburg wordt momenteel druk gewerkt aan de aanleg van de Leisure Lane. Dit najaar heeft de aanleg ook de grens van de gemeente Brunssum bereikt ter hoogte van de Akerstraat Noord/Zorgcentrum Emmastaete.

De VVD-fractie heeft van zowel de eigenaar Woningcorporatie Wonen Zuid, als ook van vele bewoners wonende in de appartementen direct grenzende aan te aan te leggen Leisure Lane/Emmaweg vernomen dat zij niet geïnformeerd zijn omtrent de aanleg hiervan.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Zeg JA tegen een integer Brunssum

30-11-2017
Lijst Borger, BBB Lijst Palmen, BCD en PAK hebben maling aan integriteit en koersen op eigenbelang. Onvoorstelbaar maar waar; De integriteitstoets van hun eigen wethouder Palmen stelt dat aan zijn wethouderschap grote risico’s kleven en toch houden zij hem in het zadel. De gevolgen zijn vernietigend voor het imago dat Brunssum met veel moeite heeft opgebouwd. Een gemeente zonder integer bestuur is vleugellam en geïsoleerd in haar omgeving. Voor de VVD Brunssum is maar een conclusie mogelijk; Wethouder Palmen moet direct aftreden!
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Krimpregio lokt sociaal zwakken

8-12-2017
In het Limburgs Dagblad van maandag 4 december 2017 stond dat verschillende Parkstadgemeenten een stijging laten zien in het aantal bijstandsgerechtigden. Verder wordt er melding van gemaakt dat als doorstromen naar een sociale huurwoning in je eigen woonplaats in de Randstad niet lukt (geen nood) kun je altijd nog naar een van de kwetsbare wijken in een krimpregio in het Randland. Wonen is er goedkoop en woonruimte snel beschikbaar. Spoedzoekers vinden snel een sociale dienst aan die andere rand van Nederland.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Verzoek om cameratoezicht op 3 plaatsen in Brunssum danwel om handhavend op te treden tegen overlast/vernielingen en gevaarlijk verkeersgedrag

14-11-2017
Naar aanleiding van diverse klachten die wij als partij hebben ontvangen verzoeken wij om mobiel cameratoezicht op 3 plaatsen in Brunssum.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Rembrandtstraat

12-11-2017
In de beantwoording van de op 11 juli jl. aangenomen motie betreffende Breder gebruik van de verkeersregelinstallatie Rembrandtstraat, geeft u t.a.v. het onderwerp Tevens te onderzoeken of het verstandig zou zijn de maximale snelheid op de Rembrandtstraat vast te zetten op 30 km/uur, het navolgende antwoord:
Lees verder >>
Antwoord >>


VVD Brunssum


Woordmelding Programmabegroting 2018

7-11-2017
Op de agenda staat de programmabegroting 2018. Gezien de huidige situatie waar Brunssum in verzeild is geraakt nog belangrijker dan anders. Vandaag kunnen wij als raad namelijk duidelijk aangeven waar wij beleidsmatig naartoe willen. Extra belangrijk omdat we op dit moment te maken hebben met een coalitie die tot heden, ondanks diverse toezeggingen, niet in staat is geweest een coalitieprogramma dan wel tien-puntenprogramma op tafel te leggen.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Wettelijke verplichting gemeentelijke eigendommen

11-11-2017
U bent bekend met de wettelijke verplichtingen omtrent duurzaamheid kantoorgebouwen en de verplichting tot verwijderen van asbest in zijn algemeenheid en voor gemeentelijke gebouwen in het bijzonder. Kantoorgebouwen dienen uiterlijk in 2023 te beschikken over een C label en in 2030 over een B energielabel.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Brunssum is de schaamte voorbij

31-10-2017
13 oktober 2017 is de Ministerraad akkoord gegaan met de bestuurlijke fusie Heerlen-Landgraaf. Daarbij werd (opnieuw) bekrachtigd wat de VVD Brunssum al weken aangeeft, Brunssum maakt geen onderdeel uit van de herindelingsprocedure. Daarmee is de eerste “slag om Brunssum” in het voordeel van een zelfstandig Brunssum beslecht en zal uiteindelijk de Tweede Kamer aan zet zijn. Waarna zal blijken in hoeverre deze eerste “slag” een pyrrusoverwinning is.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Advertentie: Blijvend strijdbaar voor Brunssum

31-10-2017
De afgetreden wethouders in Brunssum leggen hun keuze om op te stappen uit. Op 26 september hebben wij een punt achter ons wethouderschap gezet. Dat deden we met pijn in ons hart, ook al was het onze eigen keuze. We hielden onze rug recht. Want wij konden niet verder met een gemeenteraad die zichzelf plus het gemeentebestuur buitenspel wilde zetten toen het opnieuw om de herindeling ging.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Frank Joosten, Lijsttrekker VVD Brunssum

24-10-2017
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in de gemeente Brunssum hebben de leden van de VVD Brunssum besloten om voormalig VVD Brunssum wethouder Frank Joosten te kiezen als lijsttrekker. Eind november wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van de Brunssumse VVD.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Advertentie: Praten over de toekomst van Brunssum, juist nu!

31-10-2017
Brunssum is volop in beweging. Er wordt verder gebouwd aan nieuwe voorzieningen, zoals het centrumplan. Maar er zijn ook zorgen. De gemeente moet steeds meer taken van de overheid uitvoeren, zoals binnen het sociaal domein, waardoor financiële tekorten ontstaan. Om Brunssum heen gaan diverse gemeenten fuseren. Allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op onze stand en onze inwoners.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Zienswijze Brunssumse fracties

9-10-2017
Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken: Vorige week heeft u een brief ontvangen van de voorzitter van de Bestuurscommissie Herindeling van de gemeente Brunssum, gedateerd op 27 september 2017. Graag willen we namens de Brunssumse afdelingen van het CDA, de PvdA en de VVD hierop onze zienswijze kenbaar maken.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Persbericht: Brunssumse Bestuurscommissie Herindeling ondemocratisch

9-10-2017
De Brunssumse afdelingen van het CDA, de PvdA en de VVD zullen vandaag in een brief aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hun visie op de bestuurlijke situatie in Brunssum geven. Zij doen dit als reactie op een brief, die onlangs door de Brunssumse ‘Bestuurscommissie Herindeling’ aan de minister is gestuurd. De drie partijen schetsen in deze brief een completer beeld van de situatie, dat bovendien meer recht doet aan de werkelijke situatie. Ook zullen de partijen aan de Kroon vragen om het raadsbesluit tot het instellen van de Bestuurscommissie Herindeling te vernietigen.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Daadkracht is voor VVD Brunssum het belangrijkste om verder te besturen

24-6-2017
Het vertrek van Lijst Borger uit de Brunssumse coalitie zorgde voor een flinke bestuurlijke klap. Inmiddels zijn we ruim een maand verder en kan de VVD Brunssum niet anders concluderen dan dat het lastig besturen is als je onderdeel bent van een minderheidscoalitie. Om daadkrachtig besturen wederom mogelijk te maken, is de VVD Brunssum van mening dat de oppositie partijen juist nu op moeten staan en verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarvoor zal het roer wel drastisch om moeten. Naar de mening van de VVD Brunssum zal minstens 1 van de oppositie partijen bereid moeten zijn om dit mogelijk te maken. Dat moet leiden tot een nieuwe agenda tot aan de verkiezingen waarin vanzelfsprekend ook belangrijke thema’s voor die partij worden opgenomen.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


VVD BRUNSSUM LICHT TOE!

14-7-2017
We begrijpen de emotie die een mogelijke herindeling van Brunssum met Landgraaf en Heerlen hierbij inbegrepen met zich mee brengt. Aan de andere kant moeten wij realistisch zijn dat veel zaken door de gemeente niet meer alleen opgelost kunnen worden. We werken natuurlijk al heel veel samen op het gebied van veiligheid (brandweer, politie), afval (Rd4), WOZL, GGD, etc. maar Brunssum heeft in de besluitvorming rondom deze thema’s een minimale inbreng (rond de 10%).
Lees verder >>


VVD Brunssum


Investeren in waardevolle ouderenzorg

2-3-2017
Respectvolle en goede ouderenzorg moet normaal zijn in Nederland. In veel verpleeghuizen wordt goede zorg gegeven. Toegewijd en deskundig personeel zet zich iedere dag in voor de verzorging van hun bewoners. Waar tijd en ruimte is voor goede zorg, een wandeling in het park of het luisteren naar muziek.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Hebben zorgverzekeraars meer dan een miljard euro aan reserves

2-3-2017
Ja. En dat is maar goed ook! Want niemand wil dat de zorgpremie van het ene op het andere jaar ineens enorm omhoog gaat.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Ambulancepersoneel het ziekenhuis in trappen. Niet normaal.

17-2-2017
Hulp krijgen als je dat nodig hebt. We weten dat we daar in Nederland op kunnen rekenen. Als we 112 bellen, staan de mensen van de politie, brandweer en ambulance razendsnel voor ons klaar.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Thuis leren dat je de politie moet respecteren

17-2-2017
Respectvol met elkaar omgaan. Het zou heel normaal moeten zijn. Al helemaal als het gaat om mensen die zich voor jou inzetten. Leraren bijvoorbeeld, die onze kinderen voorbereiden op hun toekomst. En politieagenten, die het voor ons allemaal veilig houden op straat.
Lees verder >>


VVD Brunssum


Wij willen in beweging blijven!

9-2-2017
In de gemeenteraad van Brunssum werd onlangs, met een krappe meerderheid, het initiatiefvoorstel Brunssum zelfstandig aangenomen en een voorstel om in gesprek te gaan met onze burgers en de gemeenten Landgraaf en/of Heerlen verworpen.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Limburgse VVD-kandidaten

16-2-2017
We hebben de crisis overwonnen. De economie groeit, de werkloosheid daalt en de woningmarkt bloeit op. Maar nog lang niet iedere Nederlander merkt dat in zijn eigen leven. Daarom moeten we doorbouwen. Zodat iedereen de vruchten kan gaan plukken van het herstel.
Lees verder >>


Advertentie VVD


Lokale partijen bouwen muur om Brunssum tot 2025!

15-12-2016
De VVD vindt het onbegrijpelijk dat de lokale partijen BBB Lijst Palmen, BCD, Lijst Borger en PAK op voorhand de deur voor een nadere samenwerking/herindeling dicht hebben gegooid en over hun graf heen willen regeren waardoor er geen nadere samenwerking/herindeling mogelijk is.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Brunssum centrum rustiger na ophangen camera's

9-2-2017
Er is minder overlast in het centrum van Brunssum sinds er videotoezicht is ingevoerd. 
Lees verder >>


Persbericht VVD


Bouw geen muur om Brunssum tot 2025!

27-11-2016
10 punten die voor de VVD Brunssum noodzakelijk ingevuld moeten worden, als uitgangspunt voor een onderzoek naar de toekomst van Brunssum. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat er partijen zijn in de Brunssumse gemeenteraad die op voorhand de deur voor nadere samenwerking/herindeling dicht gooien en over hun graf (verkiezingen van 2018 en 2022) heen willen regeren en er tot 2025 geen nadere samenwerking/herindeling mogelijk is.
Ga hier naar de 10 punten >>


 

VVD Brunssum


Fijne Feestdagen!

15-12-2016
Over enkele weken is het weer Kerstmis. Onze kinderen zijn dan weer thuis en er is tijd voor elkaar, voor vrienden en familie. En er is tijd om terug te zien op 2016 en vooruit naar 2017. 
Lees verder >>


Advertentie VVD


Daar kunt u op rekenen!

1-11-2016
Verenigingen zijn de sociale en culturele motor van Brunssum, de begroting van Brunssum is in balans, er gaat minder geld uit dan dat binnenkomt, Brunssum moet een veilige stad zijn waarin alle inwoners zich veilig kunnen voelen en waar ondernemers op een respectvolle manier kunnen ondernemen en iedereen moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft, nu en in de toekomst, zijn de onderwerpen in de advertentie van VVD Brunssum november 2016.
Lees verder >>


 

VVD Brunssum


Geen noodopvang of permanent opvang meer in oude ziekenhuis Brunssum

10-11-2016
Afgelopen dinsdag vond de begrotingsvergadering in Brunssum plaats. Daarnaast werd echter nog een ander definitief besluit genomen, namelijk het initiatiefvoorstel van o.a. de VVD Brunssum betreffende het oude ziekenhuis in Brunssum. Daarmee is een einde gekomen aan vele debatten rondom de noodopvang in het oude ziekenhuis. Dankzij het aangenomen initiatiefvoorstel is deze nu definitief ten einde en zal ook een mogelijk AZC op die locatie niet meer aan de orde zijn. Precies datgene dat wij ook met onze burgers hebben afgesproken.  
Lees verder >>


Art 43 RvO


Kunstgrasvelden

11-10-2016
In het televisieprogramma Zembla werd afgelopen woensdagvond aandacht besteed aan mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels - het zogeheten SBR-rubbergranulaat - in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

VVD Column


Goed nieuws voor Brunssum

1-11-2016
In november stellen we de begroting voor 2017 vast. En we hebben goed nieuws! De begroting is meerjarig sluitend en de lasten voor burgers en bedrijven gelijk of gaan omlaag. Een belangrijk gegeven voor de VVD Brunssum.
Lees verder >>


Uitnodiging


VVD Parkstad en Omstreken brengt een bezoek aan Düsseldorf

22-8-2016
Geachte VVD leden,
Op vrijdag 7 oktober 2016 brengt VVD Parkstad en Omstreken een bezoek aan Düsseldorf.
Lees verder >>


 

Art 43 RvO


parkeergelegenheid St. Clemenskerkje

28-9-2016
Tijdens de raadsvergadering van juli jl. heeft de raad van de gemeente Brunssum unaniem besloten om het St. Clemenskerkje te Brunssum aan te wijzen als officiële trouwlocatie van de gemeente Brunssum.
Lees verder >>
Antwoord >>


Advertentie VVD


Column bij Perspectiefnota 2017

1-7-2016
Lopende door Brunssum is een stad zichtbaar die in de afgelopen 6 jaar een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nieuwe scholen met brede maatschappelijke voorzieningen zijn gebouwd, een prachtig nieuw zorgplein is in gebruik genomen en de Brikke Oave en het nieuwe Lindeplein zijn een lust voor het oog. Stuk voor stuk knappe ontwikkelingen, zeker als het wordt afgezet ten opzichte van de macro economische omstandigheden.
Lees verder >>
Advertentie Hallo Brunssum & Onderbanken >>


 

Woordmelding


Woordmelding VVD fractie bij de Perspectiefnota 2017

12-7-2016
Voor ons ligt de perspectiefnota 2017. Binnen de planning- en control cyclus de start richting beleidskeuzes voor 2017 en verdere jaren. Daarbij geldt dat de input voor de perspectiefnota wordt gevormd door het voorlopige jaarrekeningresultaat van 2015, de reeds bestaande meerjarenbegroting en eventuele wijzigingen vanuit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Voor ons als Gemeenteraad dan ook het moment om de gewenste prioriteiten aan te geven en aan te geven welke beleidsvoorstellen vanuit het college onze steun genieten. Als VVD fractie zullen wij dat dan ook zeker doen.
Lees verder >>


Standpunt VVD


Discussie etnisch profileren

4-6-2016
Vorige week heeft de politie rapper Typhoon staande gehouden omdat de politie vraagtekens zette bij zijn persoon in combinatie met de auto waarin hij reed. Naar aanleiding hiervan is een discussie ontstaan over de vraag of het goed is als de politie zich in haar werkwijze zou laten leiden door etnisch te profileren.
Lees verder >>


 

Persbericht


VVD Brunssum blij met komst uitrukpost ambulance in Brunssum

24-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum. Uit onderzoek is gebleken dat in Brunssum de overschrijding van de aanrijtijden regelmatig voorkomt. Het aanrijden vanuit de ambulancepost Sittard zou mogelijk een oplossing zijn om de overschrijdingen te reduceren. Uit de laatste cijfers bleek dat deze oplossing weinig heeft bijgedragen aan het bekorten van de aanrijtijden. De VVD-fractie Brunssum heeft ook als mogelijke oplossing aangedragen om een ambulance te stationeren in Brunssum.
Lees verder >>


Art 43 RvO


Wet Taaleis in de bijstand

2-6-2016
Op 1 januari 2016 is de Wet Taaleis in de bijstand ingegaan. Dat betekent dat van bijstandaanvragers verwacht wordt dat ze de Nederlandse taal beheersen of deze gaan leren. Voor mensen die al bijstand ontvangen gelden de taaleisen vanaf 1 juli 2016 aanstaande.
Lees verder >>


 

Art 43 RvO


Uitruklocatie ambulance

3-6-2016
De afgelopen jaren heeft de VVD-fractie Brunssum constant aandacht gevraagd voor de overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Parkstad Limburg en in het bijzonder in onze eigen gemeente Brunssum.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vluchtelingen-afspraak is afspraak

4-5-2016
Donderdag 12 november 2015 heeft de Gemeenteraad van Brunssum een besluit genomen betreffende de noodopvang van vluchtelingen in Brunssum. Het besluit behelsde dat maximaal 200 vluchtelingen zouden worden opgevangen voor de duur van maximaal één jaar, ingaande op 1 december 2015. De VVD Brunssum fractie hecht veel belang aan deze afspraak, daar deze namelijk tot stand is gekomen op basis van de nadrukkelijke feedback vanuit de Brunssumse gemeenschap. Zij gaven ons als Gemeenteraad heel duidelijk aan dat zij het belangrijk vonden te weten hoeveel vluchtelingen werden opgevangen en voor welke periode dit zou zijn. De VVD Brunssum spreekt daarom nu ook nadrukkelijk uit dat deze afspraak dan ook de afspraak dient te blijven.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Landelijke VVD verkiezingsprogramma


Uitnodiging: Voor input landelijke VVD verkiezingsprogramma

20-5-2016
Momenteel is de landelijke verkiezingsprogrammacommissie druk doende met het schrijven van het landelijk verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.
Wij willen graag van u weten wat u belangrijke punten vindt voor in het landelijke verkiezingsprogramma van de VVD dat in het najaar van 2016 zal worden vastgesteld. Hebt u ideeën of suggesties? Kom dan op maandag 13 juni om 20.00 uur naar Café d’r Klinge, Pancratiusplein 47 6411 JZ Heerlen. En kom van gedachten wisselen met de voorzitter van de landelijke verkiezingsprogrammacommissie Jan Anthonie Bruijn (Lid van de Eerste Kamer).
Lees verder >>


Art 43 RvO


Open brief SV Brunssum

20-2-2016
Vrijdag 19 februari is richting u en ons als Raadsleden een open brief vanuit voetbalvereniging SV Brunssum binnengekomen. In deze brief wordt vanuit SV Brunssum zorg uitgesproken over de staat van hun voetbalvelden. Het blijkt voor zowel de junioren als de senioren teams in de koude wintermaanden ontzettend moeilijk om een training door te laten gaan, om over het spelen van wedstrijden nog maar te zwijgen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


Pinautomaat in Treebeek

18-4-2016
Meermaals heeft de VVD Brunssum fractie reeds aandacht gevraagd voor het opnieuw realiseren van een pinautomaat buiten in Treebeek. Laatstelijk nog tijdens de auditcommissie van 23 februari 2016. Vanuit uw kant werd toen aangegeven dat de verwachting was dat een pinautomaat buiten op korte termijn geregeld zou worden. De VVD Brunssum bemerkt echter dat het sindsdien stil is rondom dit onderwerp. Wij zouden daarom wederom aandacht willen vragen voor dit onderwerp.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake de Starterslening

4-2-2016
Tot voor kort bood de Gemeente Brunssum starters op de woningmarkt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een renteloze Staterslening. Dit bood starters, op het moment dat het aankoopbedrag van een huis te hoog was voor hun bruto inkomen, meer mogelijkheden om hun eerste koopwoning te kopen. Doordat de Rijksoverheid financieel bijdraagt aan deze leningen, was het bovendien voor de Gemeente Brunssum een relatieve voordelige manier om hun burgers hierin te faciliteren.
De VVD fractie heeft echter begrepen dat het geld dat beschikbaar was voor de starterslening in de Gemeente Brunssum inmiddels op is en dat dit niet tijdig gesignaleerd is geworden door de gemeente. Hierdoor hebben een aantal starters ten onrechte de veronderstelling gehad dat er nog budget was om met de starterslening hun huis aan te schaffen. Tevens begrepen wij dat u niet voornemens bent opnieuw over te gaan tot het beschikbaar stellen van budget voor startersleningen.
Lees verder >>
Antwoord >>


 

Art 43 RvO


(Drugs)overlast bij VV de Leeuw

23-2-2016
VV de Leeuw is binnen Brunssum een vooruitstrevende vereniging met een belangrijke maatschappelijke functie voor jong en oud. Een gegeven dat zich bijvoorbeeld vertaalt naar een groot aantal actieve voetbalteams. Als mede werd een unieke start gemaakt met een samenwerking tussen Radar en de voetbalvereniging voor het bieden van dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Het mag voor zich spreken dat hier vele vrijwillige uren in gestoken worden om alles op een positieve manier in goede banen te leiden. Met regelmaat zijn er mensen van vroeg tot laat bij de club aanwezig.
Lees verder >>
Antwoord >>


Art 43 RvO


Vragen op grond van art 43 RvO inzake Zorgelijke cijfers overlijden hart- en vaatziekten

3-2-2016
Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (periode 2009-2012) blijkt dat de sterfte in Limburg door hart- en vaatziekten tot de hoogste in Nederland behoort. Zuid-Limburg is landelijk zelfs koploper met een score die 15 procent hoger ligt dan het nationaal gemiddelde. Uitgesplitst naar gemeenten blijkt de gemeente Brunssum met een percentage van 132 procent in Limburg de plaats waar de meeste mensen overlijden door hart- en vaatziekten.
Lees verder >>
Antwoord >>Volg ons ook via Twitter en Facebook